Kuş Gribi (H5N1) aşısı kapıda!

Yaklaşık dört yıl önce dünya gündemine oturan, yüzmilyonlarca hayvan ile binlerce insanın ölümüne neden kuş gribinin artık bir aşısı olacak. Kuş Gribi ekibi olarak bu bizi heyecanlandırdı. Kuş Gribi aşısının ne durumda olduğuna bir bakalım.

Novartis’in Kuş Gribi aşısı

23 Temmuz 2009 tarihinde Avrupa Birliği tarafından onaylandı. Bu aşı hem kuş gribi hem de domuz gribi için %80 oranında koruma sağlamayı amaçlıyor. Edindiğimiz bilgilere göre aşıların ticari isimleri: Aflunov® ve Foclivia®.

Roche

Roche’u bu alandaki çalışması aşıdan ziyade bir ilaç. İsmi ise tanıdık: Tamiflu®.

Sanofi Pasteur

Bu aşı 2007’de FDA tarafından onaylandı. Ancak seri üretimine geçilmedi. Uluslararası anlamda üretilip sunulma tarihi 2009 olarak planlanıyor. Bu aşı için Çin’de bir fabrikanın 2012’de üretime geçmesi planlanıyor.

GSK (Glaxo Smith Klein)

Pandemrix® ve Prepandrix® isimli H5N1, yani kuş gribi aşıları 2008 yılında Avrupa Birliği tarafından onaylandı. Bu aşılarda bağışıklığı güçlendirici ek madde olarak az miktarda virüs antijeni de kullanıldı. Geliştirilen bu teknoloji ile daha güçlü bir bağışıklık sağlanması bekleniyor.

Baxter

Celvapan® isimli aşı 4 Mart 2009’da Avrupa Birliği’nden onay aldı. Yumurtada üretilen diğer aşıların aksine doku kültüründe yetiştirildiği için üretimi diğer aşılardan daha hızlı. Çek Cumhuriyeti’nde üretiliyor.

CSL Limited

CSL Limited bir Avustralya firması. Panvax ® isimli aşıları Avustralya hükümeti tarafından 2008 yılının Temmuz ayında onaylandı.

Novavax

Novavax’ın kuş gribi aşısı hem 1918 İspanyol kuş gribi virüsüne hem de 2005 yılında tüm dünyada patlayan kuş gribine karşı koruyor. Novavax, virüs benzeri parçacık adını verdikleri bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Ana çalışma kaynakları ise, üzerinde insana en yakın kuş gribinin geliştiği dağ gelinciği.

Omnivest H5N1 aşısı

Bir Macar firması tarafından üretiliyor.

Kuş Gribi aşısı başarılı olacak mı?

Bu konuda bir şey söylemek için henüz erken. Bizler Kuş Gribi bilgilendirme sitesi ekibi olarak bu konuda ümitli olabilmeyi bekliyoruz. Kuş gribi aşısının üretilebilmesi çabalarına sıcak bakıyoruz. Bu tür aşı çalışmalarının etkili olabilmesi için bazen tarihteki örneklere bakmak yeterli olmayabiliyor. Ama elbette kuş gribi aşısının geliştirilmesi, halka sunulması, etkinliği gibi tüm aşamaları değerlendirerek bunu sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.

Grip aşısı kalp krizlerinde ciddi azalma sağlıyor

GRİP KALP KRİZİ RİSKİNİ YÜKSELTİYOR, VE GRİP AŞISI KALP KRİZLERİNDE CİDDİ AZALMA SAĞLIYOR !!!

İlk kez 1978’de Bainton ve arkadaşları influenza salgını ile kalp krizleri arasındaki klinik gözlemlerden yola çıkarak bu konuda bir istatistik çalışma düzenlemişler, ve influenza ile kalp krizleri arasındaki ilişkinin biyolojik temellerine dair hipotezler öne sürmüşlerdir (1). Daha sonra çok sayıda çalışma mikrobiyal ajanlarla ateroskleroz arasındaki ilişkiyi göstermiş, ancak influenza ile kalp krizleri arasındaki ilk vaka-kontrol çalışması 2000’de Circulation dergisinde yayınlanmıştır. Texas-Houston’daki 218 koroner kalp hastası, Ekim 1997 ile Mart 1998 arasındaki kış sezonunda izlenmiş, influenza aşılarının yeni ortaya çıkan enfarktüslerı anlamlı oranda azalttığı ilk kez istatistiksel olarak ispatlanmıştır (2).

2002’de Circulation’da FLUVACS çalışmasının ilk sonuçları yayınlanmıştır. Bu çalışmada enfarktüs sonrası hastaneye ilk 72 saat içerisinde başvuran 200 hasta, ve stent anjioplasti planlanan 101 hasta çalışmaya dahil edilmiştir (3). Hastalar, multi-merkezli, prospektif bir çalışmada standart tedavi, ve standart tedavi+intramüsküler influenza aşısı seçenekleri arasında randomize edilmiş, altı aylık bir süre boyunca, ölüm, tekrarlayan enfarktüs, ve iskemi nedenli rehospitalizasyon açısından izlenmiştir. İlk primer sonuçlarda, kardiyovasküler ölüm oranı sadece standart tedavi alanlarda %8, standart tedaviye ek olarak aşı olanlarda %2 olarak saptanmıştır (p=.01). Üçlü kompozit analizde negatif olay oranı standart tedavide %23’ken, ek olarak aşı olanlarda %11 olarak saptanmıştır (p=.009) (3).

2003 yılında New England Journal of Medicine’de 1998-1999 ve 1999-2000 yıllarına ait 140 bin ve 146 bin kişi sayılı kohort/kuşak analizleri incelenmiş, bu kişiler rutin takiplerini alan 65 yaş ve üzeri hastalar olarak belirlenmiş, yaşlı hastalarda influenza aşısının kardiyak nedenle hospitalizasyon oranını %20 civarında azalttığı saptanmıştır (4).

2004 yılında Texas-Houston’dan yapılan bir değerlendirme çalışmasında influenza ve koroner kalp hastalıkları arasındaki ilişki Bradford-Hill kriterleri esaslarına göre gözden geçirilmiş; ilişkinin kuvveti, tutarlılığı, zamansal sekansı, koherensi, biyolojik nedenselliği (influenza’nın pro-enflamatuar ve pro-trombotik etkisi), deneysel kanıtları, ve analojileri başlığı altında incelenen tüm kriterleri dolduracak tarzda bir influenza-kalp krizi ilişkisi olduğu sonucuna varılmıştır (5).

Yine 2004’te FLUVACS çalışmasının iki yıllık takip sonuçları yayınlanmış, ve aşıdan bir yıl sonraki enfartüs oranının %6, aşılanmayanlarda %17 olduğu; üçlü risk analizinde ise bu oranların %22 ve %37 olduğu, aşıyının kalp krizine karşı koruyucu etkisinin en az 1 yıl devam ettiği; TIMI skoruna göre daha yüksek risk altında olanlarda ve ST-segment deviasyonsuz enfarktüs riski açısından koruyuculuğun daha yüksek olduğu sonuçlarına varılmıştır (6).

Referanslar

1- Bainton D, Jones GR, Holes D: Influenza and ischemic heart disease – a possible trigger for acute myocardial infarction. Int J Epidemiol 7: 231-9, 1978

2- Naghavi M, Barlas Z, Siadaty S, Naguib S, Madjid M, Casscells W. Association of influenza vaccination and reduced risk of recurrent myocardial infarction. Circulation 102: 3039-45, 2000

3- Gurfinkel EP, de La Fuente RL, Mendiz O, Mautner B: Influenza vaccine pilot study in acute coronary syndromes and planned percutaneous coronary interbvantions: the FLU Vaccination Acute Coronary Syndromes (FLUVACS) Study. Circulation 105: 2143-7, 2002

4- Nichol KL, Nordin J, Mullooly J, Lask R, Fillbrandt K, Iwane M: Influenza vaccination and reduction in hospitalizations for cardiac disease and stroke among the elderly. N Engl J Med 348: 1322-32, 2003

5- Madjid M, Aboshady I, Awan I, Litovsky S, Casscells SW. Influenza and cardiovascular disease: is there a causal relationship? Tex Heart Inst J 31: 4-13, 2004

6- Gurfinkel EP, Leon de la Fuente R, Mendiz O, Mautner B: Flu vaccination in acute coronary syndromes and planned percutaneous coronary interventions (FLUCAS) study. Eur Heart J 25: 25-31, 2004